Pisanje i upravljanje projektima

Kurs je namenjen za upoznavanje osnovnih načela pisanja i upravljanja projektima, unapređenju organizacionih sposobnosti i podizanju nivoa znanja iz oblasti pisanja projekata sa akcentom na društvene projekte i biznis projekte - start up. Ovaj kurs može u velikoj meri da pomogne da na osnovu sveobuhvatnog sagledavanja ciljeva i mogućeg problema otpočne sa primenom praktičnih rešenja pri realizaciji ciljnog projekta.

NAPOMENA: Tokom kursa ću ažurirati materijali i na forumu odgovarati na pitanja, kao i predlagati korisne linkove i konkurse.

(Nije objavljeno još nije jedno obaveštenje.)