Презентација о предмету и гранама психологије

Након што си простудирао које су планиране активности за ову лекцију, погледај презентацију која обрађује ту лекцију у књизи. У њој су дате кључне идеје (њих неколико) које треба да упамтиш, разумеш, и да знаш да их препознаш када у животу на њих наиђеш!