OM100-L01 ŠTA JE OPERACIONI MENADŽMENT

Uvod

Operacioni menadžment se bavi načinom na koji organizacije proizvode robu (proizvode) i pružaju usluge. U ovom predavanju definišemo: šta podrazumevamo pod operacionim menadžmentom; kako se operacioni procesi mogu utvrditi; i šta operacioni menadžeri rade.

Slika 1.1 prikazuje model operacionog menadžmenta.