Животно и радно окружење

1. Појам, улога и значај технике и технологије на развој друштва и животног окружења.

Човек је још давно почео да прави оруђа да би надокнадио своју слабост у односу на природу и опстајање у веома тешким условима.

Најзначајнији проналасци у историји човечанства су полуга, точак и клин,  то су просте машине,  односно једноставна техничка средства.

Техничка средства  се сваким даном  све више усавршавају,  проналазе се нова  решења, а самим тим се унапређује  и олакшава живот човеку.

Циљ  техничког образовања је да се упознају техничка достигнућа, основни појмови из области технике, могућности употребе рачунара, организација и  уређење  кабинета, упознавање са ручним алатом и прибором за извођењем практичних радова, као одговарајућих мера заштите на раду.