Štampaj knjiguŠtampaj knjigu

Животно и радно окружење

Sajt: Digitalna škola
Kurs: Техника и технологија за 5. разред
Knjiga: Животно и радно окружење
Štampao/la: Korisnik u ulozi gosta
Datum: Saturday, 2. March 2024., 19:57

1. Појам, улога и значај технике и технологије на развој друштва и животног окружења.

Човек је још давно почео да прави оруђа да би надокнадио своју слабост у односу на природу и опстајање у веома тешким условима.

Најзначајнији проналасци у историји човечанства су полуга, точак и клин,  то су просте машине,  односно једноставна техничка средства.

Техничка средства  се сваким даном  све више усавршавају,  проналазе се нова  решења, а самим тим се унапређује  и олакшава живот човеку.

Циљ  техничког образовања је да се упознају техничка достигнућа, основни појмови из области технике, могућности употребе рачунара, организација и  уређење  кабинета, упознавање са ручним алатом и прибором за извођењем практичних радова, као одговарајућих мера заштите на раду.


2. Појам технике и технологије


Ради задовољења основних животних потреба људи су производили разне техничке творевине и тако стварали  ново подручје  животног окружења односно технику.

Техника је скуп знања,  вешина и умећа, заснованих на научној основи у свим областима људског живота.

 

Технологија је заправо начин на који се нешто производи, а обухвата сировине, материјале, радне процесе и  уређаје на којима се нешто производи.

Приликом  производње техничких средстава треба водити рачуна да су та средства  сигурна приликом коришћења, да се рационално  користи   енергија  и сировине,  да се води рачуна о насталом отпаду, да се води рачуна о емисији штетних гасова. Техничка средства приликом коришћења подложне су трошењу и кварењу  и да би то успорили,  морамо их одржавати. То чинимо техничким прегледима, сервисирањем и потребним поправцима.


3. Подручја човековог рада и производње, занимања и послови у области технике и технологије

Подручја рада људи у области технике могу се сврстати у неколико група у зависности од тога којим послом се баве и ту спадају: машинство, електротехника, електроника, грађевинарство, рударство, геологија, саобраћај, информационе технологије итд.

Људски рад је посебно и веома важно обележје људи. Они користе свој мозак и мишиће да планирају, организују и створе различита дела, која ће користити за задовољење различитих потреба.
Рад може бити: производни и непроизводни. Производним радом производи се и прерађује храна, различити материјали, предмети, објекти и уређаји. Непроизводни рад одвија се у школама, болницама, судству, полицији итд.
Људи раде различите послове. Каже се да су то њихове професије или занимања.

Numerologija za odabir zanimanja – Astro

Производни рад се одвија у производним постројењима: фабрикама, халама, радионицама и сл. Не производе се само предмети и уређаји. Зидају се различити грађевински објекти: куће, стадиони, путеви, аеродроми и сл. Производи се и прерађује храна: на њивама, воћњацима, фармама, прехрамбено-производним фабрикама итд. Производни рад се одвија у техничко-технолошком окружењу, ручно или помоћу машина и уређаја. Да би рад био успешан прецизно су одређени послови и задужења. Као продукт оваквог рада настају различити употребни и украсни предмети, одећа, обућа, грађевине, храна и још много тога. У техничко-технолошком окружењу најчешће раде људи техничких занимања.

Profesije koje nam danas djeluju suludo, a u budućnosti će biti vrlo  tražene - CdMfgfgfgfg – AUSN Aasher University for Science and NanotechnologyFor Profesije za žene su se uvijek razlikovale od muškaraca. Saznajte koja  su područja rada za žene u modernom svijetu najpopularnija, kao i listu  deset najtraženijih. - Karijera - 2020

Изучавајући техничке науке у оквиру предмета Техника и технологија упознаћеш се са пуно различитих занимања из ове области. У техници се људи баве добијањем и прерадом различитих материјала. У тим процесима учествују људи различитих занимања.

Људи који обрађују дрво су столари или тесари, они који обрађују метале су метало-стругари, метало-бравари или једним називом металски радници, они који образују текстил су кројачи, шивачи и сл. 

Kako odabrati profesiju. Kako odabrati buduću profesiju? Korak po korak  uputstvaTražite posao? Potrebni radnici i krojači za rad u krojačkoj radnji |  Vitez.info

Без обзира колико си добар мајстор мораш стално да се усавршаваш, учиш, пратиш достигнућа у области своје професије и сл. Постоји велики број различитих занимања из области технике и нису само мајсторска занимања. Уколико желиш да се бавиш развојем машина и уређаја, организацијом,  планирањем и пројектовањем тада мораш пуно више да учиш и радиш и да уђеш у област инжењерства. Ако се одлучиш за наставак школовања и студије можеш постати машински, електро, саобраћајни, грађевински или инжењер архитектуре.

ARHITEKTA cenaDOBRODOŠLI BUDUĆI STUDENTI! - ppt скинути

Људи који се баве техничким занимањима раде у радионицама, фабричким халама, на градилиштима, у саобраћају, на електричним мрежама итд.


4. Правила понашања и рад у кабинету. Организација радног места у кабинету и примена мера заштите на раду.

Радно место у кабинету техничког и информатичког образовања представља радни сто,  столица, рачунар и потребан алат и прибор.


На радном столу треба распоредити алат, материјал, техничку документацију потребну за обављање радног задатка, а да при томе седимо удобно. Алат и прибор  треба да стоји са десне стране, да је фино поредан, да је доступан, да су дршке алата окренуте према нама и алат не би требао међусобно да се додирује. Материјал  треба ставити са леве стране и то само онај који ће се одмах обрађивати. Алат и прибор који се чешће употребљава треба да је надохват руке, а онај који се ређе користи може да буде мало даље.

Након завршетка задатка алат треба очистити, оставити на предвиђено место. Материјал који није употребљен, као и завршени и незавршени радови остављају се на за то предвиђено место.

Сви који раде у кабинету морају поштовати ред и правила о раду и заштити на радном месту.

Мере заштите на раду:

Машине и други прибор, за који вам професор није објаснио како се њима рукује, не треба дирати.

Не треба дирати електричне уређаје, поготово не треба дирати покретне делове.

Машине и алат са којима се ради, морају бити исправни.

Треба правилно руковати машинама, алатом и прибором.

При неким радњама користити заштитну опрему- наочари, рукавице, капу, кецељу и сл.

Потенцијалну опасност од пожара представљају боје и лакови које користите у раду. Због тога горива, боје, лакови и мазива се морају држати  у  посебним и добро проветреним просторијама без електричних инсталација. У ове просторије забрањено је уносити било какве апарате, забрањено је пушење, паљење отпада и слично.

Не примицати се близу монитотра да не би кварили вид.

Важно је приликом седења у школи правилно држати тело, да не би дошло до кривљења кичме

Веома је важно да рад са сваким алатом или на машини буде безбедан.

Наставник мора обезбедити исправност алата и надзор рада у школској радионици . 


5. Коришћење техничких апарата и ИКТ уређаја у животном и радном окружењу

Технички уређаји у домаћинству: шпорет, микроталасна пећница, тостер, фен, машина за прање и/или сушење веша, пегла, усисивач, бојлер, фрижидер, миксер.

Савремени електронски уређаји су лаптопови, рачунари, паметни телефони, таблети.

Савременији апарати и уређаји олакшавају нам свакодневни живот и рад, али могу и штетно да делују на наше здравље уколико их неправилно или претерано дуго користимо.

Пре прве употребе неког апарата и уређаја у кући, обавезно треба прочитати  упутство за употребу, које иде уз сваку куповину новог апарата. У упутству прочитати главне делове и карактеристике апарата, принцип рада и начин одржавања.

Правилном употребом кућних апарата штитимо себе од струјног удара и продужавамо  век трајања самог апарата.

Мобилне телефоне не треба остављати прикачене на пуњач поред узглавља. Чим се батерија напуни, потребно је искључити пуњач.

Picture

Picture

Picture