Животно и радно окружење

4. Правила понашања и рад у кабинету. Организација радног места у кабинету и примена мера заштите на раду.

Радно место у кабинету техничког и информатичког образовања представља радни сто,  столица, рачунар и потребан алат и прибор.


На радном столу треба распоредити алат, материјал, техничку документацију потребну за обављање радног задатка, а да при томе седимо удобно. Алат и прибор  треба да стоји са десне стране, да је фино поредан, да је доступан, да су дршке алата окренуте према нама и алат не би требао међусобно да се додирује. Материјал  треба ставити са леве стране и то само онај који ће се одмах обрађивати. Алат и прибор који се чешће употребљава треба да је надохват руке, а онај који се ређе користи може да буде мало даље.

Након завршетка задатка алат треба очистити, оставити на предвиђено место. Материјал који није употребљен, као и завршени и незавршени радови остављају се на за то предвиђено место.

Сви који раде у кабинету морају поштовати ред и правила о раду и заштити на радном месту.

Мере заштите на раду:

Машине и други прибор, за који вам професор није објаснио како се њима рукује, не треба дирати.

Не треба дирати електричне уређаје, поготово не треба дирати покретне делове.

Машине и алат са којима се ради, морају бити исправни.

Треба правилно руковати машинама, алатом и прибором.

При неким радњама користити заштитну опрему- наочари, рукавице, капу, кецељу и сл.

Потенцијалну опасност од пожара представљају боје и лакови које користите у раду. Због тога горива, боје, лакови и мазива се морају држати  у  посебним и добро проветреним просторијама без електричних инсталација. У ове просторије забрањено је уносити било какве апарате, забрањено је пушење, паљење отпада и слично.

Не примицати се близу монитотра да не би кварили вид.

Важно је приликом седења у школи правилно држати тело, да не би дошло до кривљења кичме

Веома је важно да рад са сваким алатом или на машини буде безбедан.

Наставник мора обезбедити исправност алата и надзор рада у школској радионици .