Животно и радно окружење

2. Појам технике и технологије


Ради задовољења основних животних потреба људи су производили разне техничке творевине и тако стварали  ново подручје  животног окружења односно технику.

Техника је скуп знања,  вешина и умећа, заснованих на научној основи у свим областима људског живота.

 

Технологија је заправо начин на који се нешто производи, а обухвата сировине, материјале, радне процесе и  уређаје на којима се нешто производи.

Приликом  производње техничких средстава треба водити рачуна да су та средства  сигурна приликом коришћења, да се рационално  користи   енергија  и сировине,  да се води рачуна о насталом отпаду, да се води рачуна о емисији штетних гасова. Техничка средства приликом коришћења подложне су трошењу и кварењу  и да би то успорили,  морамо их одржавати. То чинимо техничким прегледима, сервисирањем и потребним поправцима.