Стандардни електроинсталациони елементи

1. Електрични водови ( проводници)

Проводници служе за преношење електричне енергије у циљу напајања потрошача.

Проводници могу бити изоловани и неизоловани. Изоловани проводници се употребљавају за електричне  инсталације, а неизоловани за ваздушну електричну мрежу и електрична  постројења и израђују се од алучела. Неизоловани водови се премазују заштитном бојом., а изоловани водови за изолацију најчешће користе гуму, поливинилхлорид, полиетилен и силикон.

Према броју жица могу бити једножилни, двожилни, трожилни, четворожилни и петожилни.

Најчешће су пуног пресека или упреден од много танких жица.

Многожични проводник сеу потребљава  за прикључак покретних пријемника пегли, грејалица, бушилица,…јер је савитљив и не ломи се.

Проводник пуног пресека се употребљава на местима где нема савијања, јер није савитљив.

Према стандарду проводници се раде у следећим пресецима: 0.5; 0,75; 1; 1,5; 2,5; 4; 6; 10 mm 2.

Пријемници са металним кућиштима имају у прикључном каблу , поред фазног и нултог проводника, и заштитни проводник тј. проводник уземљења, који служи за повезивање металног кућишта са уземљивачем који је укопан у земљу.