Стандардни електроинсталациони елементи

7. Инсталационе кутије

Инсталационе кутије се праве од пластике и имају кружни, правоугаони или квадратни облик. Уграђују се у зид или на зид. Деле се на разводне и монтажне.

Разводне кутије се постављају на местима где се каблови гранају или спајају. Налазе се праволинијски изнад прекидача и утичница.

Монтажне кутије се постављају на местима инсталационих утичница и прекидача који се монтирају у њих.

razvodne kutije