Стандардни електроинсталациони елементи

5. Електрична бројила

Електрично бројило служи за мерење рада који је извршила електрична енергија, а коју корисник   треба да плати.

Потрошња електричне енергије се региструје у киловатчасовима ( kWh).

Према начину рада бројила се деле на аналогна ( индукциона) и дигитална.

Индукциона бројила

Бројило ради тако што се на гвозденом језгру налазе намотаји и када кроз намотаје пролази струја, долази до стварања електромагнета. Магнетно поље изазива кретање кружне плоче чије је кретање повезано са бројчаником. По престанку пролаза струје кроз намотаје, стални магнет  зауставља плочу тј. служи као кочница.

Код дигиталних електричних бројила подаци о напону се узимају помоћу 2 аналогно- дигитална конвертора. Ови подаци се обрађују на рачунару, а потом исписују на дисплеју. Ова бројила имају уграђен уклопни сат помоћу ког се очитава двотарифна потрошња електричне енергије.

digitalno brojilo

Према броју фаза које се уводе бројила се деле на монофазна и трофазна.

Према броју тарифа могу бити једнотарифна, двотарифна и вишетарифна.

Тарифе подразумевају различите цене електричне енергије у одређеним периодима дана ( тзв. јефтина и скупља струја).

У последње време се користе и тзв. паметна бројила код којих се очитавање врши даљинским путем.