Стандардни електроинсталациони елементи

4. Инсталациони осигурачи

Oсигурачи су електроинсталациони материјали који служе за прекидање струјног кола у случају појаве јаче струје од дозвољене. Прекидом  кола струје  заштићују се инсталација  и остали пријемници  од квара и пожара, а људи од електричног удара.

Осигурачи се постављају на фазни проводник како инасталција не би била под напоном приликом прекидања струјног кола.

Постоје топиви и аутоматски осигурачи.

топиви осигурач

аутоматски осигурач

Код топивих осигурача коло се прекида топљењем танке жице од лако топивог метала, a код аутоматских осигурача раздвајањем контаката  под дејством електромагнета или биметала.

Главни делови топивог осигурача су подножје, уложак и капа  помоћу које се уложак причвршћује у подножје. Кроз средину ваљкастог дела  испуњеног песком пролази танка жичица.

Аутоматски осигурачи  имају сложену конструкцију и реагују аутоматски. Раде уз помоћ биметала и електромагнета. У случају преоптерећења заштита од кратког споја се врши помоћу биметалне траке,  а у случају кратког споја помоћу електромагнета. Укључење тј. враћање осигурача у првобитну функцију врши  се  се преклопником или притиском на дугме.