Стандардни електроинсталациони елементи

2. Утикачи и утичнице

Утикач се налази на гајтану који иде из ел. пријемника, и ставља се у прикључницу и струја се доводи до пријемника.

обични утикач

шуко утикач

Утичнице налазе на зиду и унутар ње се завршавају проводници из инсталационе цеви.

обична утичница

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

шуко утичница

Натикачи су прибор који се налази на једном крају гајтана-вишежилног проводника и на њега се укључује пријемник.

натикач

Сваки прикључни прибор има тело од изолационог материјала и тако је обликовано  да онемогућује грешке при руковању. Главни метални делови  кроз које пролази струја су пружна кошуљица, метални чеп утикача, жила проводника, пружна кошуљица натикача, контакт  елелектричног пријемника.  Двополни прибор има два, трополни три елемента кроз који може протицати струја.  Проводници се спајају са металним деловима прибора преко контактних завртања.  Прибор се употребљава са заштитним уземљењем- шуко прибор, који служи  да одведе електрицитет који се може појавити на металним деловима  пријемника услед оштећења изолације.