Internet

INTERNET (INTERnational NETwork ili samo - The NET) je ime za ogromni, svetski sistem koji se sastoji od ljudi, informacija, računara i telekomunikacionih veza.  Internet je za sada najveće i najvažnije dostignuće u razvoju civilizacije.

Internet je globalna mreža kompjutera svih tipova i veličina pa se zbog toga često naziva "mrežom svih mreža" jer u sebi integriše hiljade različitih računarskih mreža širom sveta. Ove mreže koriste iste tehničke standarade (protokol TCP/IP) da bi međusobno mogle komunicirati. Ako se uz pomoć svog kućnog kompjutera, modema, telefonske linije i Internet provajdera priključite na tu mrežu i vi postajete deo Interneta. Ono što je zanimljivo je da Internet čine posebni kompjuteri koji korisnika poslužuju podacima. Otuda i naziv za takve kompjutere: poslužitelji (eng. server). Trenutno postoji  preko 200 miliona servera spojenih na Internet. Ovi serveri korisnicima Interneta pružaju pristup ogromnom broju informacija, razbacanih po čitavom svetu. Podaci se na Internetu nalaze u raznim oblicima: reč, slika, zvuk, video zapis itd. Teško je uopšte predočiti količinu podataka koja se nalazi na Internetu. Moglo bi se reći: ako ne postoji na Internetu, onda verovatno uopšte ne postoji.

U ovom  trenutku Internet je najveće tržište na svetu u svakom smislu, a pre svega u smislu dostupnosti informacija.

 Niko ne poseduje Internet, pa tako i ne postoji centralna vlast koja upravlja Internetom. On je rezultat tehničkih, socijalnih i komercijalnih inovacija i timskog rada.  Učešće u radu Interneta zasnovano je na slobodnoj i kooperativnoj osnovi uz obavezu jedino poštovanja tehničkih standarda kako bi se uspostavilo prisustvo na mreži. Internet društvo (eng."Internet Society") u Fairfax-u, Virginia, USA, igra važnu ulogu i postavlja tehničke standarde, ali ovo društvo nije vlasnik Interneta. Ova organizacija ostvaruje vezu između sa jedne strane vlada (oficijalnih ustanova u pojedinim zemljama) a sa druge strane sa nevladinim institucijama kao što su univerziteti i kompanije.