Internet

web
Internet servisi nisu vezani striktno za jedan operativni sistemi, oni mogu da rade pod windows, linux, unix sistemima. U većini slučajeva iz bezbednosnih razloga administratori se opredeljuju za linux i unix sisteme kako bi se stepen bezbednosti povećao na veći nivo

Servisi Interneta su skup komunikacionih protokola koji se koriste na Internetu i drugim sličnim mrežama. Oni su široko poznati kao TCP/IP, što je ime dva najvažnija protokola među ovim standardima. Princip rada Interneta sličan je radu telefonskog sistema. Koristeći telefonske linije prenose glas, Internet ih koristi za prenos informacija.

Popularnost Interneta ogleda se u činjenici da broj korisnika raste neverovatnom brzinom. Što se tiče servisa Interneta, njihov tačan broj ne može se precizno odrediti, iz prostog razloga što su neki od njih tokom razvoja mreže bili veoma popularni, a potom nestali.

Servisi Interneta se mogu svrstati u pet kategorija:

1. javne (veb, news, razgovor putem Interneta)

2. osnovne (e-mail, telnet, ftp)

3. sigurnosne (PGP, SSH, Keberos)

4. sistemske (Ping)

5. servise za pretraživanje (Veronica, Netfind, WAIS)