Машине спољашњег транспорта

2. Машине унутрашњег транспорта

Машине унтрашњег  транспорта смо поделили на машине непрекидног транспорта и машине прекидног транспорта. У машине непрекидног транспорта спадају тракасти транспортери, завојни транспортери, елеватори, конвејери итд., а у машине прекидног транспорта спадају  дизалице и подизачи. Машине унутрашњег транспорта служе да убрзају и олакшају процес производње. Уз помоћ њих се до производних линија  допрема гориво, репроматеријал потребан за производни процес.

Машине непрекидног транспорта преко  транспортног пута обезбеђују стални проток материјала. Овим начином се транспортује растресит материјал камен, песак, угаљ, руда, цемент, земља, семе житарица и уљарица, ситни комадни материјал итд. За транспортовање растреситог материјала се најчешће користе: тракасти транспортери, завојни транспортери и елеватори. За непрекидни транспорт комадне робе и производа у серијском ланцу производње најчешће се користе конвејери.

Транспортери су машине које премештају терет по хоризонтали или под малим углом. Тракасти транспортери се најчешће израђују са носећом површином од гуме у виду непрекидне траке која је затегнута између два добоша од којих је један погонски. Погон транспортера је углавном електромотор.  Могу бити и завојни, а тада се употребљавају за транспорт расипних материјала у технолошком процесу, силосима и слично.

 

 

Елеватори су машине непрекидног транспорта које преносе ситнозрне, расипне и комадне материјале вертикално и косо. Носачи терета прилагођени су врсти материјала који транспортују.

elevator za čepovekoficasti elevatori

elevatorelevator primena

Конвејери транспортују материјал дуж одређене линије у вертикалном и хоризонталном правцу.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=elnROsZGx8Q&w=420&h=315]

Дизалице служе за подизање, премештање и спуштање материјала и предмета на малим растојањима. Ту спадају: мале ручне дизалице, чекрци,  лучке дизалице, мостне дизалице -кранови, порталне дизалице, железничке дизалице и др. Дизалице обично радетако што се терет  прихвата уређајима за вешање као што су куке, хватачи и др. Терет се подиже ужадима или ланцима, преко котурова, намотавањем на добоше. За заустављање у одређеном положају служе кочнице и устављачи.

 

 

Подизачи служе за подизање терета и људи на разне висине по вертикали. Ту спадају лифтови и виљушкари. Виљушкари имају велику примену у индустријској производњи због своје покретљивости и могу се видети у свакој фабрици или складишту.

viljuskar

liftLift-Food