Машине имеханизми

1. Основни појмови и принципи рада машина и механизама

Механизми су једноставни уређаји који представљају међусобно повезане елементе, а служе за остваривање кретања и преношење сила.

За рад машина и механизама користе се принципи полуге, клина, стрме равни, точка, ваљка, котура, кугле. Усавршавању машина је свакако допринео проналазак електромотора.

Машина је механизам који остварује механичко кретање, трансформише енергију, материјале и информације.

Полуга је проста машина која може да мења интензитет сила. Принцип полуге нам омогућава да се на основу равнотеже сила, увећава могућност подизања или преношења терета сразмерно односу кракова полуге. Важно је изабрати ослонац и за двокраку плоугу важи F1* l1= F 2* l2.

poluga

Главни делови полуге су: центар обртања- ослонац, отпор-сила коју треба савладати  и активна сила-тачка у којој делује спољашња сила.

Равнотежа

 
Кликни и започни

Стрме равни се користе како би се омогућила  механичка предност при подизању терета. Ако треба подићи терет директно вертикално, онда је потребна сила подизања терета једнака тежини терета (F = G). Међутим,  вучењем терата по стрмој равни, терет подижемо са силом мањом од тежине терета.

F=G∙h/l .

strma ravan

strma ravan 3

СТРМА РАВАН:  СИЛЕ И КРЕТАЊЕ
 
Кликни и започни

Принцип клина нам омогућава да се са мањом силом  савладају отпори  приликом продирања клина. Примењује се у алатима са оштрицом -тестера, секира...

princip klina 2

Котурови су ужебљени точкови преко којих прелази уже или конац за подизање терета на висине.

Обртни диск омогућава да се обртни диск полупречника R, са ослонцем у тачки  О, при деловању силе  F, обрће око тачке О , при чему је  мера обртног дејства обртни момент и за непомични котур важи да је F=G.

obrtni disk

obrtni disk 2

Котурача се формира од помичних и непомичних котурова, а услед разлагања тежине терета на  две паралелне силе  у ужадима помичних котурова и вучна сила износи F=G/2 n.

koturaca

koturaca 2

Точак је проста машина где се због мале додирне површине са подлогом омогућава кретање са  малим коефицијентом трења.

tocak