Mašinski materijali

1. Mašinski materijali -podela

Najčešće korišćeni mašinski materijali su:

-metalni materijali: čisti metali (gvožđe, aluminijum, bakar, nikl, cink, hrom...) i legure (čelik, mesing, bronza, silumin...),

-keramički materijali,

-kompozitni materijali.

Legura je smeša dva ili više elemenata od kojih je barem jedan metal. Legura ima osobine metala ali one mogu biti znatno različite od osobina čistih komponenata iz kojih se legura sastoji. Osobine legura se mogu promeniti odnosno poboljšati mehaničkom ili termičkom obradom, kao npr. valjanjem, kovanjem, žarenjem, kaljenjem ili otpuštanjem.