Saveti za izradu prezentacije

1. Saveti za izradu prezentacije

Saveti za izradu prezentacija
Posted on novembar 8, 2012 by srasica
Korišćenje informacijsko-komunikacijskih tehnologija u nastavi sve je prisutnije u našim učionicama. Često puta učenici i nastavnici se odlučuju za korišćenje prezentacija u nastavi. Međutim, prilikom izrade prezentacija potrebno je poznavati određena pravila izrade kako bi prezentacija publici bila prihvatljiva, čitljiva i zanimljiva.

Svaka prezentacija se sastoji od jednoga ili više slajdova, a svaki slajd može pored teksta sadržavati i slike, crteže, grafikone, animacije, zvukove i slično. Prezentacije je moguće izraditi u različitim programima, a jedan od najčešće korišćenih je microsoftov PowerPoint.

Planiranje – u ovoj fazi potrebno je odrediti sadržaj i opseg sadržaja buduće prezentacije ovisno o svrsi, vrsti i predznanju publike kojoj izlažemo te raspoloživom vremenu za izlaganje prezentacije.

Izrada prezentacije

Struktura prezentacije sastoji se od nekoliko segmenata:
Uvodni slajd
Slajd koji prikazuje sadržaj
Slajdovi s tekstom prezentacije
Slajd zaključka
Pozdravni slajd i/ili slajd koji poziva na raspravu
Tekst na slajdovima potrebno je ograničiti na pojmove, a ne koristiti celokupne rečenice, koje se u celosti mogu izneti prilikom prezentovanja.
Ograničite broj redaka kako bi publika mogla odjednom sagledati sav sadržaj na slajdu.
Koristite što jednostavnije fontove bez ukrasa poput Ariala i u celoj prezentaciji kombinujte najviše dve vrste fonta.
Veličina fonta ne bi smela biti manja od 24 pt.
Ne bi trebalo koristiti više od 4 boje, trebalo bi odabrati određenu boju te koristiti nekoliko njenih nijansi čime se postiže dinamičnost.
Važne izjave smestite u sredinu.
Dinamičnost prezentacije osiguraće dijagrami, fotografije i crteži, ali pazite da ne preterate, a dinamičnosti će doprinijeti i redosled slajdova.
Kako biste osigurali prepoznatljivost prezentacije na svakom je slajdu potrebno navesti naslov, naziv ili logo ustanove te po želji i neki drugi podatak.