Crtanje uz pomoć računara i izrada prezentacije

1. Crtanje uz pomoć računara

Kako se vrši konstrukcija mašinskog dela?

Uz pomoć alatke Rectangle nacrtati pravougaonik, postaviti pokazivač miša u koordinatni početak i prosto razvući pravougaonik između crvene i zelene ose.



Uz pomoć alatke ARC, zaobliti vrhove našeg pravougaonika



Selektovati višak linija i obrisati ih



Uz pomoć alatke Circle, nacrtati otvore



Uz pomoć alatke, prebaciti crtež u izometriju



Izabrati opciju Pusch/Pull



Označiti deo koji želimo izvući, tako da dobije tačkice po sebi, a zatim izvući željeni deo

Označiti naš zaobljeni pravougaonik, a potom ga izvući.



-Kakva podešavanja je potrebno izvršiti da bi uradili kotiranje našeg dela?

U opciji Window izabrati opciju Model Info, a potom Units i izabrati sledeće opcije:



U opciji Window izabrati opciju Model Info, a potom Dimensions i izabrati sledeće opcije:





-Kako se vrši kotiranje?

Izabrati alat za kotiranje i potom iskotirati:





-Kako se radi presek?

Presek se radi tako što se izabere alat Section Plane i postavi se presečna ravan na željeno mesto i klikne levim tasterom miša.





-Kako pamtimo crtež?

Iz menija File izaberemo opciju Save As.


- Kako vršimo štampanje crteža?

Iz menija File izaberemo opciju Print.