Програмски језик Basic

Postoje komande iz padajućih menija koje završavaju sa tri tačke (...). Takve komande otvaraju prozore za dijalog.

Kao što se vidi takve komande su iz menija File, Open i Save As. Evo kako izgleda dijalog prozor komande Save As, koja čuva izvorni program pod željenim imenom na željenu lokaciju (folder).

U gornjem delu prozora je polje za unos ime fajla, ispod je polje za izbor kataloga na koji će se izvorni program sačuvati.