Програмски језик Basic

Zadadavanjem komande QB u onom katalogu u kome je softver instaliran omogućava startovanje QBasica-a sa aspekta DOS operativni sistem. Ako se Qbasic pokreće sa Windows okruženja, neophodno je dva puta kliknuti na ikonicu

Nakon startovanja pokazuje se pozdravna poruka koja se uklanja pritiskom na taster Esc. Prikazuje se radna sredina QuckBasic-a.

 

Na vrhu ekrana se nalaze linija menija, ispod se nalazi linija naslova-pokazuje naslov programa. Podrazumevano ime svakog programa je Untild.

Centralni deo prozora je radni deo, i on predstavlja prozor za unos teksta, odnosno izvorni kod programa.

Na desnoj strani prozora i na donjoj strani, nalaze se linije sa klizačima (horizontalna i vertikalna).