Štampaj knjiguŠtampaj knjigu

Програмски језик Basic

QickBasic, varijanta programskog jezika Basic, koja radi pod operativnim sistemom Dos. Ova verzija je bila veoma popularna krajem 80-tih i početkom 90-tih, tako da se koristi i danas za sticanje osnovnih znanja programiranja pod Dos operativnim sistemom. Poznavanje QuicBasic-a je dobra osnova za učenje Visual Basi, kao savremene integrisane sredine za razvoj Windows programa.

Sajt: Digitalna škola
Kurs: QBasic - osnove
Knjiga: Програмски језик Basic
Štampao/la: Korisnik u ulozi gosta
Datum: Friday, 25. September 2020., 08:14

Zadadavanjem komande QB u onom katalogu u kome je softver instaliran omogućava startovanje QBasica-a sa aspekta DOS operativni sistem. Ako se Qbasic pokreće sa Windows okruženja, neophodno je dva puta kliknuti na ikonicu

Nakon startovanja pokazuje se pozdravna poruka koja se uklanja pritiskom na taster Esc. Prikazuje se radna sredina QuckBasic-a.

 

Na vrhu ekrana se nalaze linija menija, ispod se nalazi linija naslova-pokazuje naslov programa. Podrazumevano ime svakog programa je Untild.

Centralni deo prozora je radni deo, i on predstavlja prozor za unos teksta, odnosno izvorni kod programa.

Na desnoj strani prozora i na donjoj strani, nalaze se linije sa klizačima (horizontalna i vertikalna).

Linija menija sadrži sledeće opcije

Aktiviranje opcije menija:

1. Kretanjem miša kursor se pozicionira na željenu opciju menija, klikom na nju , otvara se padajući prozor koji sadrži komande izabranog menija

2. Pritiskom tastera Alt, linija menija postaje aktivna

3. Pritiskom na taster Alt, a zatim izbor osvetljenog slova, omogućava otvaranje odgovarajućeg padajućeg menija.

Postoje komande iz padajućih menija koje završavaju sa tri tačke (...). Takve komande otvaraju prozore za dijalog.

Kao što se vidi takve komande su iz menija File, Open i Save As. Evo kako izgleda dijalog prozor komande Save As, koja čuva izvorni program pod željenim imenom na željenu lokaciju (folder).

U gornjem delu prozora je polje za unos ime fajla, ispod je polje za izbor kataloga na koji će se izvorni program sačuvati.

Tekst programa se unosi i uređuje  (edituje) unutar prozora za unos teksta. Za uspešno editovanje neophodno je znati:

1. Kretati se kroz tekst

2. Unositi i  brisati  teksta

3. Pretraživati i zamenjivati delove teksta

4. Rad sa blokovima teksta, kopirati, isecati i naleplivati delove teksta

Meni Search nudi mogućnost, pronalaženje, pronalaženje i zamena delove teksta drugim tekstom.

Za rad sa blokovima koristi se meni Edit, komande Copy, Cut, Past.