Програмски језик Basic

Linija menija sadrži sledeće opcije

Aktiviranje opcije menija:

1. Kretanjem miša kursor se pozicionira na željenu opciju menija, klikom na nju , otvara se padajući prozor koji sadrži komande izabranog menija

2. Pritiskom tastera Alt, linija menija postaje aktivna

3. Pritiskom na taster Alt, a zatim izbor osvetljenog slova, omogućava otvaranje odgovarajućeg padajućeg menija.