Pešak u saobraćaju

Uticaj saobraćaja na životnu sredinu

Motori automobila se pokreću sagorevanjem goriva kao što su benzin, nafta i gas.

Prilikom sagorevanja goriva u automobilima dolazi do oslobađanja štetnih izduvnih gasova i do zagađenja čovekove okoline.

Istraživanja su pokazala da na zagađenje vazduha najviše utiče saobraćaj i to tako da je za polovinu od ukupnih izvora zagađenja krivac saobraćaj.izduvni gasovi          izduvni gasovi

Na nivo zagađenosti vazduha utiču:

-starost i kvalitet vozila, kvalitet goriva, propusna moć ulica, način organizovanja saobraćaja, položaj grada i metereološke prilike područja.

--Na smanjenje zagađenjokoline zbog oslobađanja štetnih izduvnih gasova možemo uticati na sledeći način: smanjiti broj vozila na drumovima, izbegavati da samo vozač sedi u automobilu, voziti kvalitetna auta, povećati kvalitet goriva, regulisati saobraćaj, voziti se gradskim prevozom kao što su tramvaji, trolejbusi i svakako raditi na tome da se pronađu automobili koji će raditi na goriva koja ne zagađuju čovekovu okolinu, planirati gradove tako da su stambene zone izvan poslovnih kvartova...itd.

auto na el. pogon tramvaji