Pešak u saobraćaju

Bicikl u saobraćaju

Bicikl je prevozno sredstvo sa dva točka, a pokreće se snagom vozača.

 Bicikl može voziti samo osoba koja je savladala veštinu vožnje bicikla i koja dobro poznaje saobraćajna pravila.

Vozač bicikla, bicikla sa motorom i zaprežnog vozila, svaku promenu pravca kretanja mora na vreme signalizirati ostalim učesnicima u saobraćaju, odručenom rukom u smeru kretanja.

 Pravila koja biciklisti moraju poštovati pri kretanju cestom: 

Na magistralnim i regionalnim putevima zabranjena je vožnja bicikla deci mlađoj od 12 godina.

Vozač bicikla, bicikla sa motorom i motocikla mora da upravlja vozilom na način kojim se ne umanjuje stabilnost vozila i ne ometaju drugi učesnici u saobraćaju, a naročito ne sme da skida ruke sa upravljača, da se pridržava za drugo vozilo, da prevozi, vuče ili gura predmete koji mogu da ga ometaju u upravljanju vozilom ili da ugrožavaju druge učesnike u saobraćaju.  

Biciklom u saobraćaju na lokalnim putevima mogu upravljati i deca sa navršenih 7 godina ako ih prati lice koje je starije od 16 godina.

Vozač bicikla i vozač bicikla sa motorom dužan je da se kreće što bliže desnoj ivici kolovoza ( najvise 1 m od ivice kolovoza ), a ako postoji biciklistička staza – po biciklističkoj stazi, odnosno traci.

Ako na putu postoji posebno uređena biciklistička staza, vozač bicikla sa motorom i vozač bicikla mora se kretati desnom biciklističkom stazom u odnosu na smer kretanja saobraćaja. Na stazama uređenim i obeleženim za saobraćaj bicikala i bicikala sa motorom u oba smera, vozila se moraju kretati desnom stranom u smeru kretanja vozila.

Biciklom sa motorom u saobraćaju ne sme upravljati lice koje nije navršilo 14 godina.

Ako se putem kreću  dva ili više vozača bicikala ili bicikala sa motorom , dužni su da se kreću jedan za drugim.

vožnja po biciklističkoj stazi    vožnja bicikla u koloni