Pešak u saobraćaju

Pešak u saobraćaju

Pešaci treba da se kreću trotoarom i to njegovim desnim krajem.

Pešak prelazi ulicu na obeleženom mestu koje se zove pešački prelaz, ali uvek oprezno i poštujući semafor tj. prelaziti kada je na semaforu upaljeno zeleno svetlo.

 Ako na ulici nema u blizini pešački prelaz na takvom mestu pešak može preći ulicu, tj.  ako je udaljenost od njega do najbližeg pešačkog prelaza veća od 100 m, ali tada veoma oprezno gledajući prvo levo, pa desno da li nailazi neki automobil.

prelazak pešaka preko kolovoza


 Na kolovozu nije dozvoljeno igranje, kao ni pored njega.

 Pešak se van naseljenog mesta kreće levom stranom uz ivicu kolovoza da mu vozila idu u susret, a organizovana kolona se kreće desnom stranom i to po 2 u paru.

kretanje pešaka

 Na pešačkom prelazu, na kome saobraćaj nije regulisan svetlosnim saobraćajnim znacima ni znacima koje daje saobraćajni policajac, pešak je dužan da se pre stupanja na pešački prelaz, prethodno uveri da može da pređe na bezbedan način, tako da stupanjem na kolovoz ne ugrožava bezbednost saobraćaja.

pešak na pešačkom prelazu