Saobraćaj: vrste, struktura, funkcija

Saobraćaj: vrste, struktura, funkcija

Saobraćaj predstavlja razmenu dobara i usluga između ljudi uz upotrebu saobraćajnih sredstava i saobraćajnih puteva.

 saobraćaj

 Saobraćajna sredstva  su automobili, kamioni, avioni, brodovi, železnica, bicikl itd.

saobraćaj


Saobraćajne sisteme čine saobraćajna sredstva i drugi prateći objekti  i uređaji.

Saobraćajne sisteme delimo na: vodeni, vazdušni, kosmički, kopneni.

 

-Kako je tekao razvoj vodenog saobraćaja?

Čovek je prvo koristio stabla koja su plutala po vodi da bi savladao vodene prepreke. Dubljenjem drveta je načininio prvi čamac, kasnije pravi brodove koji su pokretani veslima, potom su koristili jedra za pokretanje brodova sa jednim jarbolom, pa sa tri jarbola. Pojavom parnih mašina prešlo se izradu parobroda koji su u prvo vreme koristili za pogon bočni točak. Značajn napredak je napravljen pojavom dizel motora koji je omogućio dalji razvoj brodova. U novije vreme se prave brodovi na nuklearni pogon.

 saobraćaj   parobrod

saobraćaj   brod

-Kako je tekao razvoj vazduhoplovstva?

Prvi uspešni letovi su obavljeni početkom 19. veka i to u balonima koji su punjeni gasovima lakšim od vazduha. Prvi let avionom su ostvarili braća Rajt 1903. godine u avionu sopstevene konstrukcije, a let je trajao 12 sekundi.Čarls Lindberg je preleteo 1927. godine Atlanski okean i put od Njujorka do Pariza tj. 5800 km jepreleteo za 33 sata.

Posle 2. svetskog rata je posebno izražen razvoj avio undustrije, gde su avioni postali veoma udobni za prevoz putnika uz povećanu sigurnost i bezbednost. Kontrola leta se vrši uz pomoć centara sa radarskim sistemom osmatranja.

saobraćaj

saobraćaj


Železnički saobraćaj je saobraćaj koji se odvija železičkom prugom, a saobraćajna sredstva čine lokomotiva kao vučno sredstvo i vagoni. Prve lokomotive su bile na parni pogon, posle su pravljene  lokomotive sa dizel motorom i električne lokomotive. Danas  železnički saobraćaj postaje moderniji i postižu se velike brzine, a prave se i lebdeći vozovi praktično lebde po jednoj šini.

saobraćaj

saobraćaj

 Brzom razvoju  drumskog saobraćaja je doprineo svakako pronalazak točka, a potom  pronalazak motora sa unutrašnjim sagorevanjem.

 

Površine kojim se odvija saobraćaj su drumovi, a to su površine koje su pokrivene različitim materijalima kao što su kamen, beton, asfalt.

 

Kolovoz je put kojim se kreću motorna vozila.

Kolovozna trka je deo kolovoza kojim se odvija saobraćaj u jednom smeru.

Saobraćajna traka je deo kolovoza za saobraćaj jednog reda vozila.

Trotoar je prostor predviđen za kretanje pešaka.

 saobraćaj

-Ko su sve učesnici drumskog saobraćaja?

To su pešaci, vozači i putnici.