Грађевински објекти у саобраћају

1. Грађевински објекти у саобраћају

Саобраћај представља размену добара и услуга између људи уз употребу саобраћајних средстава и саобраћајних путева.Саобраћајна средства су аутомобили, камиони, авиони, бродови, железница, бицикл итд.

Саобраћајне системе чине саобраћајна средства и други пратећи објекти и уређаји.

Саобраћајне системе делимо  на: водени, ваздушни, космички, копнени.

Јавни пут је наменски изграђена површина која има следеће елементе: коловоз, саобраћајна трака, раскрсница, пешачко острво, бициклистичка стаза и банкина. Јавни путеви се деле на магистралне, регионалне, локалне путеве и аутопутеве.


Магистрални пут  је међународни пут који спаја важна привредна подручја и главне градове држава, траке морају бити широке 3,5 м.


Регионални пут повезује привредна подручја и  градове унутар поједих регија државе.


Локални пут је пут који повезује села и насеља на територији једне општине.


Аутопут је пут намењен само за моторна возила. Има одвојене коловозне трке за сваки смер посебно и то по 2 саобраћајне траке. Трака мора бити широка 3, 75 м, а често аутопут има и трећу зауставну траку, као појачану сигнализацију.

Главни делови пута су природно тло, набијено тло, под-подлога, подлога за ојачање пута, носива подлога.

Да би се савладале разне  препреке на аутопуту и другим врстама путева изграђују се тунели, петље, вијадукти и др.


Тунел је сваки подземни пролаз, чија је дужина бар два пута већа од ширине и који је отворен са обе стране.  У грађевинарству постоји једно много строже одређење по ком тунел мора бити најмање дуг 0,16 км или 0,1 миљу, док је све краће од тога само подземни пролаз испод нечега.

Тунел:

Петља:

Београд - Газела

Вијадукт lat.. via ductus = пут+вођење) је врста грађевине за премошћавање увала у којима нема много воде. Вијадукт може бити пешачки,  друмски или железнички.

Мостови су грађевине од камена, бетона или жељеза, које омогућавају људима и возилима да прелазе преко река, канала, кањона, железничких пруга, путева и сл.

 

 

Ранжирне станице су места где се формирају железничке композиције.

Маглев је специјална врста брзог воза, који може да достигне брзину преко 500 километара на час. Име је добио спојем речи магнетна левитација, на ком принципу и функционише. Први патент маглева развијен је седамдесетих година двадесетог века у Америци, а убзро су уследили и немачки и британски примерци. Данас су и даље реткост и у комерцијалној употреби их има само у неколико земаља, од којих је највећи број у Јапану.За регулацију саобраћаја на брзим пругама веома је важна поуздана сигнализација.

У специјалне железнице спадају подземне, брдске и надземне железнице.


Подземне железнице (метрои) граде се у великим градовима да би се растеретио надземни саобраћај.


Луке служе за безбедно пристајање бродова на рекама и морима, а служе из снабдевање бродова горивом, утовар истовар робе, укрцавање и искрцавање путника.Луке се граде у местима где постоје добре копнене саобраћајнице.

О регулацији воденог саобраћаја  води рачуна лучка капетанија.


Светионици су уређаји који служе за регулацију воденог саобраћаја, а постављају се на истурена места пловног пута.


Аеродроми су објекти за слетање и узлетање авиона, пријем путника, утовар робе, напајање горивом, сервисирање авиона итд.

Најважнији делови аеродрома су писта ужине до 2 км, контролни и командни торањ, зграда за пријем путника и терета, хангари за паркирање и сервисирање авиона.


Возила будућности