Vezivni materijali, materijali za oblaganje, izolaciju i instalacioni materijali

3. Materijali za izolaciju

Izolacioni materijali se dele na:

 - materijale za hidroizolaciju,

- materijale za termoizolaciju,

- materijale za akustičnu izolaciju.

Hidroizolacija podrazumeva zaštitu objekta od vode-vlage. Od hidroizolacionih materijala najpoznatiji je bitumen, koji je potpuno nerazgradiv u vodi. Nedostatak bitumena ogleda se u načinu nanošenja, jer se mora topiti i razmazivati četkama. Potuno je crne boje i rad sa njim je naporan i prljav.

Zato se danas sve više koriste gotove folije na bazi gume i plastike.

Hidroizolacija objekta vrši se u toku same gradnje objekta, ali je moguće uraditi je i naknadno. Nanosi se sa spoljašnje strane zidova objekta.

Termoizolacija podrazumeva zaštitu objekta od gubljenja toplote, i ona se posebno ogleda i primećuje u zimskim mesecima. Od termoizolacionih materijala koristi se mineralna  (staklena) vuna i stiropor.

Akustična (zvučna) izolacija objekta se vrši u cilju sprečavanja prodiranja zvukova spolja u objekat i zvukova iz objekta spolja.

Loša akustična izolacija se posebno ogleda u stambenim zgradama sa mnogo stanova.

Staklo

 Staklo je istovremeno i zvučni i toplotni i hidroizolacioni materijal. Kako je nezamisliv stambeni objekat bez prozora, staklo je nezamenjiv materijal u popunjavanju prozorskih okana. Iako se uglavnom koristi za zastakljivanje prozora, staklom se mogu oblagati i zidovi i krovovi. Osnovna sirovina za proizvodnju stakla je kvarcni pesak, krečnjak, soda i razni dodaci pomoću kojih se reguliše kvalitet stakla, obojenost i sl. Sirovina za staklo topi se na 1300-1500°. Staklo se nakon toga obrađuje duvanjem, presovanjem, valjanjem ili izvlačenjem.