Štampaj knjiguŠtampaj knjigu

Vezivni materijali, materijali za oblaganje, izolaciju i instalacioni materijali

Vezivni materijali se dobijaju pečenjem određenih vrsta stena, pri čemu nastaju hemijske promene u strukturi materijala. U kontaktu sa vodom očvrsnu vezujući materijale kao što su šljunak, pesak, opekai dr. U ovu grupu spadaju: kreč, cement i gips. Kreč je najstariji vezivni materijal. Dobija pečenjem kamena krečnjaka na temperaturi od 1000 °C do 1200 °C. Tako dobijeni kreč se naziva živi kreč. Živi kreč se „gasi” dodavanjem vode uz stalno mešanje. Kada se pomeša sa peskom i vodom dobije se malter. Kreč pomešan sa vodom koristi se za krečenje zidova zgrade. Cement je osnovni vezivni materijal u savremenom građevinarstvu. Dobija se od dve komponente: gline i krečnjaka (laporac) koji se peku u rotacionim pećima na temperaturi od oko 1400 °c. Posle pečenja ohlađena masa se melje u fini prah i pakuje u papirne džakove od 50 kg. Gips je takođe vezivni građevinski materijal. Dobija se pečenjem gipsanog kamena (sadre) na temperaturi od oko 180 °C. Posle pečenja se melje u fini prah i pakuje u vodootpornu ambalažu.

Sajt: Digitalna škola
Kurs: Техника и технологија за 6. разред основне школе
Knjiga: Vezivni materijali, materijali za oblaganje, izolaciju i instalacioni materijali
Štampao/la: Korisnik u ulozi gosta
Datum: Thursday, 18. July 2024., 06:19

1. Vezivni materijali

Vezivni materijali se dobijaju pečenjem određenih vrsta stena, pri čemu nastaju hemijske promene u strukturi materijala. U kontaktu sa vodom očvrsnu vezujući materijale kao što su šljunak, pesak, opekai dr. U ovu grupu spadaju: kreč, cement i  gips.

Kreč je najstariji vezivni materijal. Dobija pečenjem kamena krečnjaka na temperaturi od 1000 °C do 1200 °C. Tako dobijeni kreč se naziva živi kreč. Živi kreč se „gasi” dodavanjem vode uz stalno mešanje. Kada se pomeša sa peskom i vodom dobije se malter. Kreč pomešan sa vodom koristi se za krečenje zidova zgrade.

Cement je osnovni vezivni materijal u savremenom građevinarstvu. Dobija se od dve komponente: gline i krečnjaka (laporac) koji se peku u rotacionim pećima na temperaturi od oko 1400 °c. Posle pečenja ohlađena masa se melje u fini prah i pakuje u papirne džakove od 50 kg.

Gips je takođe vezivni građevinski materijal. Dobija se pečenjem gipsanog kamena (sadre) na temperaturi od oko 180 °C. Posle pečenja se melje u fini prah i pakuje u vodootpornu ambalažu.

 

2. Materijali za oblaganje

Materijali za oblaganje se koriste da bi unutrašnjost objekta učinili lakšim za održavanje i prijatnijim za za boravak.

Za oblaganje podova, stepeništa i podesta  koristi se: kamen, drvo, veštački kamen,  plastične mase, keramičke pločice  idr. 

Za prostorije koje se kvase (kuhinje i kupatila) najčešće se koristi od veštački kamen ili keramika. 

Za oblaganje zidova koriste se: boje, gipsane ploče, tapete i dr.  

Tapete se dele u tri osnovne grupe: lake, srednje i teške, odnosno papirne, plastične, tekstilne, plutane i dr. Tapete se na zid nanose specijalnim lepkovima. Prednost tapeta je relativno lako postavljanje i skidanje, pogotovo papirnih, i beskonačno širok izbor dezena.

3. Materijali za izolaciju

Izolacioni materijali se dele na:

 - materijale za hidroizolaciju,

- materijale za termoizolaciju,

- materijale za akustičnu izolaciju.

Hidroizolacija podrazumeva zaštitu objekta od vode-vlage. Od hidroizolacionih materijala najpoznatiji je bitumen, koji je potpuno nerazgradiv u vodi. Nedostatak bitumena ogleda se u načinu nanošenja, jer se mora topiti i razmazivati četkama. Potuno je crne boje i rad sa njim je naporan i prljav.

Zato se danas sve više koriste gotove folije na bazi gume i plastike.

Hidroizolacija objekta vrši se u toku same gradnje objekta, ali je moguće uraditi je i naknadno. Nanosi se sa spoljašnje strane zidova objekta.

Termoizolacija podrazumeva zaštitu objekta od gubljenja toplote, i ona se posebno ogleda i primećuje u zimskim mesecima. Od termoizolacionih materijala koristi se mineralna  (staklena) vuna i stiropor.

Akustična (zvučna) izolacija objekta se vrši u cilju sprečavanja prodiranja zvukova spolja u objekat i zvukova iz objekta spolja.

Loša akustična izolacija se posebno ogleda u stambenim zgradama sa mnogo stanova.

Staklo

 Staklo je istovremeno i zvučni i toplotni i hidroizolacioni materijal. Kako je nezamisliv stambeni objekat bez prozora, staklo je nezamenjiv materijal u popunjavanju prozorskih okana. Iako se uglavnom koristi za zastakljivanje prozora, staklom se mogu oblagati i zidovi i krovovi. Osnovna sirovina za proizvodnju stakla je kvarcni pesak, krečnjak, soda i razni dodaci pomoću kojih se reguliše kvalitet stakla, obojenost i sl. Sirovina za staklo topi se na 1300-1500°. Staklo se nakon toga obrađuje duvanjem, presovanjem, valjanjem ili izvlačenjem.

4. Instalacioni materijali

Radi udobnijeg života, savremeni stanovi mogu biti opremljeni raznim instalacijama:

- za dovod sveže vode uvodi se vodovodna instalacija;

- za odvod otpadnih voda izrađuje se kanalizaciona instalacija;

- za snabdevanje električnom energijom instalira se električna instalacija;

- za obavljanje telefonskih razgovora uvodi se telefonska instalacija;

- za grejanje u stanu/kući uvodi se grejna instalacija;

- za grejanje, spremanje hrane i zagrevanje vode uvodi se plinska (gasna) instalacija;

- za praćenje televizijskog programa uvodi se TV antenska ili kablovska instalacija;

- za bezbednost objekta i stanara ugrađuje se interfonska instalacija i bezbednostne kamere;

- za dovod svežeg vazduha i odvođenje ustajalog ugrađuje se klima uređaj;

- za lakšu komunikaciju ljudi između spratova montira se liftovska instalacija