Podela građevinskih materijala

5. Keramički materijali

U građevinarstvu se keramički materijali koriste vekovima, a i današnje građevinarstvo je nezamislivo bez njihove upotrebe.

U ovu grupu materijala spadaju razne vrste opeka i crepova.

Opeka se dobija mlevenjem, mešanjem, uobličavanjem, sušenjem i pečenjem gline. One se koriste za gradnju zidova, i imaju veliku čvrstoću na pritisak. Mogu biti napravljene kao pune i šuplje, različitog kvaliteta i cene. Pune opeke se oblikuju u standardne dimenzije 25*12*6,5 cm. Mogu biti fasadne i šuplje opeke (za pregradne zidove).

 

Posebnu vrstu opeka čine fasadne opeke .

Fasadne opeke se odlikuju većim kvalitetom izrade, kao i korišćenih kvalitetnijih vrsta gline, pa imaju veoma lep izgled.

Šuplje opeke su lakše, dobri su toplotni i zvučni izolatori, a nosivost im je zanemarljivo manja u odnosu na punu varijantu.

Da bi se ubrzala gradnja zidova sve češće se za gradnju koriste opeke velikih dimenzija, koje se nazivaju blokovi.

 

Pored keramičkih blokova, napravljenih pečenjem gline, koriste se i betonski i laki blokovi . Betonski blokovi se prave ulivanjem mase za beton u kalup, koja nakon očvršćavanja dobije odgovarajući oblik.

Laki blokovi prave se od masa za lake betone.

Za izgradnju horizontalnih zidova, odnosno međuspratnih konstrukcija, koriste se specijalne vrste blokova koji se nazivaju "monte" .

Da bi se monte montirale u međuspratnu konstrukciju potrebne su i gredice, napravljene od zavarene rešetkaste armature koja je cementnim malterom spojena sa keramičkim elementima. Gredice se postavljaju na noseće zidove na određenom rastojanju, a prazan prostor se popunjava montama.

Postavljena konstrukcija se zaliva betonom i time je međuspratna konstrukcija gotova.

 Crep je keramički materijal kojim se prave krovne konstrukcije. Ranije se koristio ravan crep, dok se danas koriste crepovi sa ižljebljenim površinama koji služe da crepovi bolje naležu jedan na drugi . Prave se pečenjem gline, kao i opeka, samo je kalup, odnosno izgled, drugačiji.