Podela građevinskih materijala

4. Beton

Jedan od najvažnijih građevinskih materijala. Dobija se mešanjem vezivnog materijala (cement), agregata (šljunak, pesak, tucani kamen) i vode. Koriste za za za izgradnju puteva, temelja, zgrada, mostova, kamenih blokova….  Može biti: obični, armirani, prednapregnuti i laki beton.

Običan beton se koristi za izradu delova objekta koji nisu opterećeni na pritisak, trotoara, staza, kolovoza…

Armirani beton se razlikuje od običnog betona po tome što se u betonsku masu stavljaju čelične šipke. Time se povećava čvrstoća betona. Koristi se za izradu temelja, stubova, serklaža, greda, terasa, međuspratnih konstrukcija itd.

 

Prednapregnuti beton je specijalna vrsta armiranog betona. Armiranje se izvodi tako što se čelična armatura i betonska asa podvrgnu prethodnom naprezanju u smeru suprotnom od smera delovanja pritiska.

Laki beton se ugrađuje u objekte koji ne zahtevaju veliku čvrstoću materijala već dobru zvučnu i toplotnu izolaciju. To se postiže tako što se umesto šljunka dodaje lakši materijal : šljaka, drobljena opeka i dr.