Podela građevinskih materijala

2. Prirodni građevinski materijali

Drvo

Drvo je prirodni najstariji građevinski materijal i njegove pozitivne osobine su: velika čvrtoća u poređenju sa malom težinom, niska toplotna provodljivost, lako se obrađuje….

Od drveta se prave kolibe, brvnare, sojenice, mostovi….

Drvo se u građevinarstvu koristi kao: obla, tesana i rezana građa.

Obla građa se upotrebljava za stubove, ograde, skele i dr.

Tesana građa  se dobija tesanjem, koristi se za stubove, krovove, skele…

Rezana  građa se dobija rezanjem trupaca na mašinama (gateri). Prema dimenzijama, rezana građa se deli na: grede, gredice, letve i daske.  Koristi se za izradu krovne konstrukcije, parketa, vrata, prozora…

 

U građevinarstvu se koriste i prerađevine od drveta: furnir, šperploča, panel-ploča, iverica, lesonit ploča.

Kamen

Kamen je, pored drveta, jedan od najstarijih građevinskih materijala.  Koristio ga je praistorijski čovek za izgradnju svojih naseobina. Najtrajniji je građevinski materijal. Danas postoje građevine od kamena stare nekoliko hiljada godina (piramide).  U prirodi se nalazi u velikim količinama. Vadi se u kamenolomima. 

 

 

Može biti obrađen i neobrađen.

Neobrađen kamen se upotrebljava u građevinarstvu pri izradi temelja, nosećih zidova, nasipa,  podloga puteva i dr.

Obrađeni  kamen može biti: lomljen, drobljen, mleven, poliran, brušen, sitan kamenčić i pesak.

                

 

 

Najpoznatije vrste kamena su: granit, krečnjak, peščar, mermer i dr.