Google SketchUp

4. Senke, pogledi, dimenzionisanje i predstavljanje modela


Program nam omogućava da se modelu dodaju senke koje će dočarati realan svet. Senke se na kuću postavljaju tako što se iz menija Toolbars izabere opcija Shadows.

 

U okviru menija Camera ima podmeni  Orbit koja nam omogućava da se promeni tačka gledišta pod određenim uglom i određenom visinom.

 

Konstruisanu kuću možemo da vidimo  u ortogonalnoj projekciji ili u izometriji. Iz menija View izaberemo  podmeni Toolbars, a potom opciju Views biramo pogled (spreda, sa strane, odozgo ili u izometriji).

 

U ovom programu možemo da kotiramo predmet, objekat. Iz menija Window izaberemo  opciju Model Info i potom opciju Dimensions. U polju Endpoints postaviti opciju Slash, a u polju Align to  dimension line opciju Above.

 

Iz menija Units u opciji Format postaviti Centimeters,  a polje Display units format ne treba čekirati jer se na kotnoj liniji ne prikazuju jedinice mere.

 

Potom iz menija View pa  Construction izabrati opciju Dimension. Spojiti dve suprotne tačke i dobiće se kote.

 

Presek kreiramo uključivanjem  alatke Section Plane i postavljanjem  ose na model. Može se pomerati ravan preseka i pregledati kako model izgleda iznutra.

 

Kako se vrši animacija?

Scene se kreiraju pomoću Scene Managera iz menija Window. Kliknuti na + i prva scena je kreirana, a za svaku promenu položaja dodati novu scenu. Nakon toga iz menija File uzeti opciju Export  pa Animation i snimiti u .avi formatu.

 

 

 

Odštampati model možemo tako što iz menija File izaberemo opciju Print i potrebno je označiti polje Fit to Page (preko cele strane). Sve poglede kuće kopirati, izdvojiti i štampati. Selektovati strane, držati taster Ctrl i uključiti alatku Move/Copy i povlačiti površi van  modela, pratiti uputstva koja dobijamo od programa.