Техничко цртање у грађевинарству

3. Размера

Размера (мерило) је однос димензија предмета  на цртежу и у природи.

Технички цртежи се цртају у природној, смањеној или увећаној размери.

Размеру означавамо на следећи начин:

-природна размера:

М1:1

-смањена размера:

М 1:2; М1:5; М1:10 итд.

-увећана размера:

М 2:1; М5:1, М10:1 итд.

Први број се увек односи на цртеж, а други на предмет.

 

размера

merilo