Техничко цртање у грађевинарству

4. Симболи у грађевинарству

Симболима у грађевинарству, на техничким цртежима, на упрошћен и једноставан начин, приказујемо делове грађевинског објекта, намештаја и опреме у њему. Изглед и значење симбола су стандардизовани. Тако је обезбеђено да се пројектанти и извођачи радова споразумевају путем пројектне документације и техничких цртежа.

simboli-u-gradevinarstvu

primena-simbola-u-gradevinarstvu

 

 

Технички цртеж мора да садржи и одређена текстуална објашњења (нпр. у заглављу и саставници) и бројеве, односно димензије нацртаног предмета или објекта.

За исписивање текстова и бројева на  грађевинским техничким цртежима користи се усправно техничко писмо у коме се исписују тзв. блок слова.