Техничко цртање у грађевинарству

2. Котирање у грађевинарству

Котирање је димензионирање или уношење мера објекта на технички цртеж.

Карактеристике котирања у грађевинарству:

-котна линија се завршава обично цртицом под углом од 45º,

-користе се симболи-поједностављене ознаке за прозоре, врaта и сл.

-димензије су наведене у cm.

Screenshot_4