Просторно и урбанистичко планирање

1. Увод

Изградња једног грађевинског објекта веома одговоран, дуготрајан и скуп посао, зато га треба добро осмислити и припремити. Зато се реализација једног грађевинског објекта обавља у више фаза:
 - фаза препознавања потребе за градњом(планирања) у којој значајну улогу има инвеститор 
- фаза пројектовања грађевинског објекта у којој се трага за функционалним, конструктивним и естетским решењима објекта
- фаза извођења радова у којој се јасно препознају основни (зидарски, тесарски, бетонски ...), завршни (молерски, керамичарски, фасадерски ...) и инсталатерски радови (водовод, канализација, грејање ...).
Да би се објекат саградио, у разним фазама пројектовања потребни су, користе се, или се израђују, следећи технички цртежи:
1.урбанистички план,
2.ситуациони план шире околине,
3.ситуациони план градилишта,
4.скица објекта,
5.идејни пројекат,
6.главни пројекат,
7.извођачки пројекат.
На основу идеје, црта се скица, после даље разраде и дораде, техничари и цртачи у пројектантском бироу израђују планове и пројекте за грађевине. То се некада радило помоћу прибора за техничко цртање, што је било веома споро и одговорно. Данас се тај посао ради помоћу рачунара, користе се специјални програми за ту сврху и штампају се на великим плотерима.
На цртежима треба да се налазе сви подаци, да приликом њиховог читања нема нејасноћа и да у потпуности садрже замисао пројектанта, а да га разумеју и извођачи радова.
Јасноћа техничких цртежа постиже се коришћењем више врста линија, а свака од њих има своје значење, а користи се техничко писмо.