Грађевинарство

Visokogradnja

Visokogradnju čine svi objekti koji se nalaze na površini zemlje i čiji se glavni delovi izdižu iznad površine zemlje, a namenjeni su za boravak ljudi, roba, životinja, mašina i sl.

        

        

Objekti visokogradnje