Грађевинарство

Vrste građevinskih objekata

Građevinskih objekata ima veoma mnogo, ali se svi građevinski objekti mogu svrstati u jednu od tri grupe:

1. Visokogradnja

2. Niskogradnja

3. Hidrogradnja