Грађевинарство

Hidrogradnja

U objekte hidrogradnje spadaju objekti koji služe za protok ili akumulaciju vode, a tu spadaju brane, luke, veštačka jezera i dr.