Степеновање - домаћи

Ево задатака који ће ти помоћи да утврдиш знања из ове лекције.

1. Задатке за домаћи рад у којима ћеш примењивати правила степеновања можеш преузети овде.

2. Овај задатак је типа "посматрај, мењај, уочи, прибележи, уопшти и пошаљи", а то су управо активности које се од тебе очекују у решавању овог задатка.

- Погледај график степене функције.

- Променом  вредности  за n ( померањем  клизача n ), приметићеш да се мења и облик графика функције. Твој задатак је да уочиш како изгледа график функције за поједине вредности n, прибележиш шта се дешава и на крају уопштавањем дођеш до закључка који облик графика степене функције се добија за које вредности n.

Решења задатака  достави  у doc, docx или pdf формату.