Namenjeno nastavnicima:

  • predmetne nastave (osnovna škola)
  • predmetne nastave (gimnazija)
  • opšteobrazovnih predmeta (srednja stručna škola)
  • stručnih predmeta (srednja stručna škola)
  • škola za obrazovanje odraslih

Polaznici kursa se osposobljavaju za instaliranje i konfigurisanje servisa u operativnom sistemu Windows Server 2016, kao i za instaliranje i podešavanje korisnika i zone DNS, održavanje aktivnog direktorija i upravljanje pristupom mreži sa udaljenih lokacija.

Pored toga, kurs obuvata i:

  • opis, instalaciju i podešavanje važnih mrežnih usluga – pregled Windows servisa, instalacija i konfiguracija Windows servisa, instalacija Active Directory, kreiranje objekata, kreiranje korisničkih naloga
  • sistem imena domena – dinamičko dodjeljivanje adresa (instalacija DNS i postavljanje DNS servera i zone, konfiguracija DNS servera i zone, instalacija i konfiguracija DHCP servera)
  • daljinski pristup mreži
  • grupne polise i upravljanje servisima fajlova (pravljenje, rezervno kopiranje i obnavljanje GPO objekata, upravljanje servisima fajlova i bazama podataka, konfiguracija centralnog skladišta i filtriranje administrativnih šablona)
  • zaštita sistema

Trajanje: 3 nedelje (24 sata, 3 sata neposrednog rada sa učesnicima) 24 boda