Zavrsni test 7. razred

Koristite ovo kao pripremu za takmičenje.