Himna Društva pedagoga tehnčke kulture

Jedna veoma interesantna pesma i autentična.

Kliknite na link http://www.youtube.com/watch?v=L0GeW1gqZRg#t=74 da biste otvorili resurs