Тестови

Тема Назив Тест се затвара
Тема 1 Тест 5-2: Животно и радно окружење и саобраћај Monday, 31. October 2022., 20:25
Тест 2 Tuesday, 2. November 2021., 10:08
Тест- 5-3 Животно и радно окружење, саобраћај Wednesday, 3. November 2021., 11:10
Тест саобраћај Monday, 21. November 2022., 20:52
ТЕСТ 1 Wednesday, 26. October 2022., 09:02
Тема 2 Test iz grafičkih komunikacija Saturday, 12. October 2019., 14:09
test- 2 Thursday, 6. January 2022., 13:46
тест 5-2 Thursday, 9. December 2021., 11:06
тест 5-1 Saturday, 9. January 2021., 10:26
Тест 5-2 Sunday, 30. November 2025., 17:43
Тест 5-3 Thursday, 15. December 2022., 09:08
Тема 3 Test 2 Sunday, 19. April 2020., 10:59
Test-3 Friday, 19. April 2019., 11:05
Тест природни ресурси; обрада материјала Saturday, 21. March 2020., 20:49
Тест 5-1 ( ресурси и производња) Friday, 17. April 2020., 23:43
Тест за 5-2 ресурси и производња Friday, 17. March 2023., 18:31
Тест ресурси и производња 5-3 група Б Wednesday, 13. April 2022., 23:31
тест 5-2 Tuesday, 15. April 2025., 17:19
Тест ДВ Friday, 24. May 2024., 08:15
ТЕСТ 5-3 Saturday, 20. April 2024., 08:27
Тема 4 Test iz oblasti energetike Thursday, 19. January 2017., 13:37
тест - енергетика 2 Thursday, 19. January 2017., 23:40
Тема 5 Test za prvu nastavnu sedmicu Нема датума затварања теста
Тема 6 Test za drugu sedmicu Нема датума затварања теста
Тема 7 Test za treću sedmicu Friday, 10. June 2016., 23:25
Test - saobraćaj Wednesday, 25. April 2018., 10:45
тест 5-2 Saturday, 30. October 2021., 19:56
Тест 5-1 Friday, 13. November 2020., 09:33
Тема 11 Završni test Monday, 10. June 2013., 21:30