Активности, исходи, литература, оцењивање

Активности

 • Погледајте и научите лекцију Правописни речници и служење њима. Лекцију можете проучити на два начина:
 1. помоћу ПП презентације или
 2. помоћу прези презентације
 • Промислите о потреби за правописном исправношћу и покушајте да анализирате сопствену примену правописних правила. Да ли се служите Правописом? Своја размишљања поделите са другима на ФОРУМУ ЛИЧНЕ (НЕ)ПИСМЕНОСТИ. не бодује се
 • Проверите усвојеност садржаја лекције Правописни речници и служење њима на ТЕСТУ – ( бодује се – 10 поена).  
 • Будите креативни, дајте решење за правописни стрип.

Исходи

Савладавањем лекције :

 • знаћете аргументовано изнети мишљење о језичким недоумицама
 • умећете да се служите Правописом
 • развићете критички став према непроверавању правописних недоумица и некоришћењу Правописа

Литература

 1. Милан Шипка (2010) Правописни речник српског језика, Прометеј, Нови Сад
 2. Збирка задатака из СРПСКОГ ЈЕЗИКА за завршни испит у основном васпитању и образовању за школску 2010/2011. годину, Министарство просвете и Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Београд 2011.
 3. Ж.Станојчић - Љ.Поповић, Граматика српског језика, уџбеник за I,II,III и IV разред средње школе

Корисни линкови

http://www.vokabular.org/forum/index.php?topic=650.0

http://prometej.rs/E-Knjizara/1421/Veliki+recnik+stranih+reci+i+izraza+5.+izdanje.shtml

http://prometej.rs/cms/search_word.php?categories_id=1

http://www.srpskijezickiatelje.com/start

 

Оцењивање

Бодује се:

Poslednja izmena: Monday, 4. July 2011., 20:26