Уџбеник

Уџбеник који ћемо користити је:

Социологија за 3. разред стучних школа и 4. разред гимназије, група аутора, Завод за уџбенике, Београд, 2011.

Last modified: Friday, 17 June 2011, 4:38 PM