Уџбеник

Уџбеник који ћемо користити је:

Социологија за 3. разред стучних школа и 4. разред гимназије, група аутора, Завод за уџбенике, Београд, 2011.

Poslednja izmena: Friday, 17. June 2011., 16:38