Општи подаци и упутство за почетак

 

Латински језик је један од оних језика којима се народи данас не служе у свом говору (у његовом изворном облику) и који, за разлику од "живих", спада у такозване "мртве" језике. Њему треба посветити пажњу јер се сви слојеви данашњег друштва свакодневно сусрећу са елементима које је оставила римска култура.

Преко овог курса покушаћу да Вам латински језик представим што једноставније и прихватљивије. Заволећете га верујте ми на реч!

Градиво је подељено на 6 наставних тема а организовано је у оквиру 19 наставних јединица.

Свака тема имаће свој форум где можете да постављате питања, решавате недоумице и покажете своје знање. Поред тематског форума имаћете општи форум за све што није директно везано са садржајем појединих тема и лекција.

На крају сваке теме радићете тест који је обавезна активност. Крајња оцена утврђује се на основу:

1. Остварених поена на тестовима

2. Учешћа на форумима

3. Завршног испита

Шта вам је потребно за почетак:

  • Уџбеник Латински језик за први разред гимназије, Маријанца Пакиж и Драгана Димитријевић, ЗУНС

уџбеник

 

  • Он-лајн речник за претраживање латинских речи и добијање превода на српски језик

 

ИДЕМО!


Poslednja izmena: Monday, 4. July 2011., 15:56